#

Alumini Details

Five Year Integrated MSc(Chemisrty) 2009-2014 Batch

 1. Anumol S
 2. Rshad Sayed M.V
 3. Ashna Shaji
 4. Dellamol Sebastian
 5. Hemant A
 6. Kerthana M.S
 7. Sachin Raj K.C
 8. Sudheesh T.S
 9. Somy R Soman
 10. Surya K

Five Year Integrated MSc(Chemisrty) 2011-2016 Batch

 1. Abhijith A
 2. Anjaly Thambi
 3. Ashtami Jayakumar
 4. Felix Francis
 5. Harikrishnan N Nambiar
 6. Mohammed Ajmal P.Y
 7. Moolya Mohan
 8. Ravisankar Varma K
 9. Sukanya Narayanan
 10. Tharique Ahammed Anari N

Five Year Integrated MSc(Chemisrty) 2012-2017 Batch

 1. Ananthu S
 2. Anglina Eliz Shaji
 3. Balu Sreedhar
 4. Ebbin Joseph
 5. Jeesu George
 6. Kerthana M.S
 7. Mahima Murali
 8. Melvin Thomas
 9. Mahin K.I
 10. Vysakh V Nair

Five Year Integrated MSc(Chemisrty) 2013-2018 Batch

 1. Akash Thomas P
 2. Annu Anna Thomas
 3. Arya S
 4. Besiya T Yacob
 5. David Joseph
 6. Didimos Johnson P
 7. Joice Maria Joseph
 8. Mathew Alex
 9. P.S Manjunathan
 10. Rameesa D.S
 11. Reshma Rajai
 12. Sreenath S.V
 13. Thejas K Rajiv
 14. Vishnudas S
 15. Sarika Dasappan

Five Year Integrated MSc(Chemisrty) 2014-2019 Batch

 1. Abin Abraham Mani
 2. Aina Elizabath Antony
 3. Anju Teresa Sunny
 4. Divya Radhakrishnan
 5. Gadha C
 6. Harie Zacharias
 7. Krishnakumar Sachidanandan
 8. Nikhil Mohan
 9. Ragendu V
 10. Rinshad V.A
 11. Roshen Reji Idiculla
 12. Sarath Shaji
 13. Soeha Mary Mathew