#

Old Scheme

Five Year Integrated MSc(Chemisrty) 2016-2021 Batch

 1. Achuthan S
 2. Abin S Kottarathil
 3. Amrutha Surendran
 4. Jeny Jose
 5. Manu Jyothi Ravi
 6. Meera S
 7. Nihala Rasheed
 8. Nuha Fathima K
 9. Phelin Rose Saji
 10. Pravya P Nai
 11. Rakendu N Pramod
 12. Rithwiksarang S
 13. Ravishankar M
 14. Rohithdas K.M

Five Year Integrated MSc(Chemisrty) 2017-2022 Batch

 1. Albert Chris
 2. Anand N.S
 3. Ariya Sreekumar
 4. Arunkumar T K
 5. Athul Joshy
 6. Avinash Kiran
 7. Dhanush Pradeep C
 8. Gayathri P.R
 9. Ghan Shyam B Pai
 10. Gokul Madhav
 11. Nasif Rasheed V
 12. Saranya V.S
 13. Sivakumar S
 14. Vidya Viswanath

Five Year Integrated MSc(Chemisrty) 2018-2023 Batch

 1. Abhinav T.S
 2. Adithya Appus
 3. Alex Chacko
 4. Amal Tom
 5. Anjana Jagadeesh
 6. Aparna V
 7. Ashin Paul Philip
 8. Harikrishnan V.K
 9. Mahesh M.S
 10. R Bharath Krishna
 11. Shirin Hanna Moncy
 12. Soyal Sabu
 13. Thowfik Salam


New Scheme

Students List of 2020-2025 Batch

Five Year Integrated MSc-Chemisrty

 1. Aiswarya Lekshmi
 2. Anusree Gopan
 3. Kripanad S
 4. Lakshmi Prasad S

Five Year Integrated MSc-Physics

 1. Anumol C.K.
 2. Anjali K.V.
 3. Arsha S R
 4. Hemanth Jijo

Five Year Integrated MSc-Life Sciences

 1. Abhinav M.P.
 2. Divya R
 3. Divya Maria Pappachan
 4. M.S. Gitanjali

Five Year Integrated MSc-Computer Science

 1. Hiba Fathima
 2. Nandhu Sam
 3. Ulya S. Latheef

Five Year Integrated MSc-Environmental Science

 1. Abhil Sebi Yoe
 2. Nanditha
 3. Varsha S Nair